Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
23 marzec 2019 rok - sobota
Ogłoszenia do Przetargu P/56/IW/12 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2012-11-27 10:18:00
×
2012-12-06 10:30:00
2012-12-06 11:00:00
Specyfikacja Istotnych Warunk??w Zam??wienia po zmianie nr 1
2012-11-27 10:17:00
Tak
2012-12-06 10:30:00
2012-12-06 11:00:00
Og??oszenie o zmianie og??oszenia
2012-10-26 12:13:00
×
2012-12-03 10:30:00
2012-12-03 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2012-10-26 12:12:00
Tak
2012-12-03 10:30:00
2012-12-03 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/56/IW/122012-10-26
2012-12-06 11:00:00
Tak
Dostawa owoc??w i warzywwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy