Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
23 marzec 2019 rok - sobota
Ogłoszenia do Przetargu P/56/IW/16 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2016-10-05 09:22:00
×
2016-10-17 10:30:00
2016-10-17 11:00:00
SIWZ po modyfikacji nr 1
2016-09-27 13:10:00
×
2016-10-17 10:30:00
2016-10-17 11:00:00
SIWZ
2016-09-27 13:10:00
×
2016-10-17 10:30:00
2016-10-17 11:00:00
ST
2016-09-27 13:10:00
×
2016-10-17 10:30:00
2016-10-17 11:00:00
Przedmiar
2016-09-27 13:08:00
×
2016-10-17 10:30:00
2016-10-17 11:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/56/IW/162016-09-272016-10-17 11:00:00 × Remont pomieszczeń magazynowych ppw w budynku nr 2 na terenie kompleksu koszarowego przy ul. Dworcowej 56 w Inowrocławiuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy