Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
25 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu P/56/IW/17 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2017-10-18 10:49:00
×
2017-11-28 10:30:00
2017-11-28 11:00:00
jedz56
2017-10-18 10:11:00
×
2017-11-28 10:30:00
2017-11-28 11:00:00
załacznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia
2017-10-18 10:09:00
×
2017-11-28 10:30:00
2017-11-28 11:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.
2017-10-18 10:09:00
×
2017-11-28 10:30:00
2017-11-28 11:00:00
specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/56/IW/172017-10-182017-11-28 11:00:00 × dostawa mięsa czerwonego i wędlin z mięsa czerwonego oraz tłuszczów zwierzęcychwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy