Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/57/IW/15 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2015-10-15 13:47:00
×
2015-10-21 11:30:00
2015-10-21 12:00:00
Opowiedzi na pytania nr 2
2015-10-14 14:01:00
Tak
2015-10-21 11:30:00
2015-10-21 12:00:00
Informacja o zmianie terminu
2015-10-14 11:46:00
Tak
2015-10-21 11:30:00
2015-10-21 12:00:00
Zmiana og??oszenia o zam??wieniu
2015-10-12 11:49:00
×
2015-10-16 11:30:00
2015-10-16 12:00:00
Odpowiedzi na pytania nr 1
2015-10-05 08:04:00
×
2015-10-16 11:30:00
2015-10-16 12:00:00
siwz
2015-10-05 08:02:00
Tak
2015-10-16 11:30:00
2015-10-16 12:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/57/IW/152015-10-05
2015-10-21 12:00:00
Tak
Dostawa wyposa??enia i przyrz?d??w diagnostyczno - pomiarowychwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy