Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/57/IW/16 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2016-09-28 11:03:00
×
2016-10-17 11:30:00
2016-10-17 12:00:00
przedmiar robót sanitarny
2016-09-28 11:02:00
×
2016-10-17 11:30:00
2016-10-17 12:00:00
przedmiar robót budowlany
2016-09-28 11:02:00
×
2016-10-17 11:30:00
2016-10-17 12:00:00
przedmiar robót elektryczny
2016-09-28 11:00:00
×
2016-10-17 11:30:00
2016-10-17 12:00:00
STWiOR sanitarna
2016-09-28 10:59:00
×
2016-10-17 11:30:00
2016-10-17 12:00:00
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2016-09-28 10:59:00
×
2016-10-17 11:30:00
2016-10-17 12:00:00
STWiOR bud
2016-09-28 10:59:00
×
2016-10-17 11:30:00
2016-10-17 12:00:00
STWiOR elektryczna
2016-09-28 10:54:00
×
2016-10-17 11:30:00
2016-10-17 12:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/57/IW/162016-09-282016-10-17 12:00:00 × Remont pomieszczeń wraz z wewnętrznymi instalacjami w bud. nr 5 na terenie kompleksu 1532 przy ul. Jacewskiej 73 w Inowrocławiuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy