Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
18 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu P/57/IW/17 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2017-11-15 09:49:00
×
2017-11-21 10:30:00
2017-11-21 11:00:00
specyfikacja istotnych warunków zamówienia po 1 modyfikacji
2017-11-08 12:58:00
×
2017-11-21 10:30:00
2017-11-21 11:00:00
Odpowiedzi na pytania nr 1
2017-10-17 09:22:00
×
2017-11-21 10:30:00
2017-11-21 11:00:00
załącznik nr 1.1. -1.33. do siwz
2017-10-17 09:21:00
×
2017-11-21 10:30:00
2017-11-21 11:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
2017-10-17 09:20:00
×
2017-11-21 10:30:00
2017-11-21 11:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/57/IW/172017-10-172017-11-21 11:00:00 × Dostawa mleka i przetworów mleczarskichwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy