Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
19 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/58/IW/12 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2012-11-27 10:53:00
×
2012-12-11 09:30:00
2012-12-11 10:00:00
og??oszenie o zmianie
2012-11-27 10:53:00
×
2012-12-11 09:30:00
2012-12-11 10:00:00
SIWZ po modyfikacji nr 1
2012-10-31 09:50:00
×
2012-12-11 09:30:00
2012-12-11 10:00:00
SIWZ
2012-10-31 09:49:00
×
2012-12-11 09:30:00
2012-12-11 10:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/58/IW/122012-10-312012-12-11 10:00:00 × dostawa jaj spo??ywczychwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy