Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
19 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/58/IW/15 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2015-10-14 12:06:00
Tak
2015-10-20 10:30:00
2015-10-20 11:00:00
zmiana siwz z dnia 14.10.2015 r.
2015-10-14 12:05:00
Tak
2015-10-20 10:30:00
2015-10-20 11:00:00
zmiana tre??ci og??oszenia z dnia 14.10.2015 r.
2015-09-30 14:40:00
×
2015-10-15 10:30:00
2015-10-15 11:00:00
SIWZ
2015-09-30 14:39:00
Tak
2015-10-15 10:30:00
2015-10-15 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/58/IW/152015-09-30
2015-10-20 11:00:00
Tak
dostawa uniwersalnych ??adowarek pakiet??w akumulatorowych oraz zasilaczy 24V/10Awięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy