Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
23 marzec 2019 rok - sobota
Ogłoszenia do Przetargu P/58/IW/17 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2017-10-16 09:16:00
×
2017-10-30 10:30:00
2017-10-30 11:00:00
ST
2017-10-16 09:16:00
×
2017-10-30 10:30:00
2017-10-30 11:00:00
Przedmiar - Toruń
2017-10-16 09:16:00
×
2017-10-30 10:30:00
2017-10-30 11:00:00
Przedmiar - Inowrocław
2017-10-16 09:15:00
×
2017-10-30 10:30:00
2017-10-30 11:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.
2017-10-16 09:15:00
×
2017-10-30 10:30:00
2017-10-30 11:00:00
SIWZ

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/58/IW/172017-10-162017-10-30 11:00:00 × Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowych w kompleksach 12 WOG - Torun i Inowrocławwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy