Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/59/IW/16 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2016-10-05 10:36:00
Tak
2016-10-20 11:30:00
2016-10-20 12:00:00
zmiana godziny składania i otwarcia ofert
2016-10-05 09:13:00
×
2016-10-20 10:30:00
2016-10-20 11:00:00
SIWZ
2016-10-05 09:13:00
×
2016-10-20 10:30:00
2016-10-20 11:00:00
ST
2016-10-05 09:13:00
×
2016-10-20 10:30:00
2016-10-20 11:00:00
Przedmiar
2016-10-05 09:12:00
Tak
2016-10-20 10:30:00
2016-10-20 11:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/59/IW/162016-10-05
2016-10-20 12:00:00
Tak
Remont-wymiana powierzchni parkingu na kostkę z kamienia granitowego wraz z remontem odcinka ogrodzenia w kompleksie wojskowym przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 21 w Toruniuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy