Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
19 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/59/IW/17 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2017-11-02 12:39:00
×
2017-11-06 11:30:00
2017-11-06 12:00:00
SIWZ po modyfikacji nr 1
2017-11-02 12:27:00
×
2017-11-06 11:30:00
2017-11-06 12:00:00
Odpowiedź na pytanie
2017-10-20 14:30:00
×
2017-11-06 11:30:00
2017-11-06 12:00:00
kosztorys część nr 4.2
2017-10-20 14:30:00
×
2017-11-06 11:30:00
2017-11-06 12:00:00
kosztorys część nr 5
2017-10-20 14:30:00
×
2017-11-06 11:30:00
2017-11-06 12:00:00
kosztorys część nr 6
2017-10-20 14:29:00
×
2017-11-06 11:30:00
2017-11-06 12:00:00
Kosztorys część nr 2
2017-10-20 14:29:00
×
2017-11-06 11:30:00
2017-11-06 12:00:00
kosztorys część nr 3
2017-10-20 14:29:00
×
2017-11-06 11:30:00
2017-11-06 12:00:00
kosztorys część nr 4.1
2017-10-20 14:28:00
×
2017-11-06 11:30:00
2017-11-06 12:00:00
ST część nr 4,5,6
2017-10-20 14:28:00
×
2017-11-06 11:30:00
2017-11-06 12:00:00
kosztorys część nr 1
2017-10-20 14:27:00
×
2017-11-06 11:30:00
2017-11-06 12:00:00
ST część nr 1
2017-10-20 14:27:00
×
2017-11-06 11:30:00
2017-11-06 12:00:00
ST część nr 2
2017-10-20 14:27:00
×
2017-11-06 11:30:00
2017-11-06 12:00:00
ST część nr 3
2017-10-20 14:26:00
×
2017-11-06 11:30:00
2017-11-06 12:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.
2017-10-20 14:26:00
×
2017-11-06 11:30:00
2017-11-06 12:00:00
SIWZ

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/59/IW/172017-10-202017-11-06 12:00:00 × REMONT NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH, DRÓG DOJAZDOWYCH NA TERENIE KOMPLEKSÓW WOJSKOWYCH PRZY UL. OKÓLNEJ 37, UL. PODGÓRSKIEJ I UL. SOBIESKIEGO 36 W TORUNIU, PRZY UL. DWORCOWEJ 56, UL. JACEWSKIEJ 73 W INOWROCŁAWIU ORAZ W MIEJSCOWOŚCI Swięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy