Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
23 marzec 2019 rok - sobota
Ogłoszenia do Przetargu P/60/IW/13 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2013-07-18 14:52:00
×
2013-08-08 10:30:00
2013-08-08 11:00:00
Przedmiar rob??t - cz???? III - bud. 29
2013-07-18 14:52:00
×
2013-08-08 10:30:00
2013-08-08 11:00:00
Przedmiar rob??t - cz???? IV - bud. 33
2013-07-18 14:51:00
×
2013-08-08 10:30:00
2013-08-08 11:00:00
Przedmiar rob??t - cz???? I - bud. 25
2013-07-18 14:51:00
×
2013-08-08 10:30:00
2013-08-08 11:00:00
Przedmiar rob??t - cz???? II - bud. 28
2013-07-18 14:50:00
×
2013-08-08 10:30:00
2013-08-08 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2013-07-18 14:47:00
×
2013-08-08 10:30:00
2013-08-08 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/60/IW/132013-07-182013-08-08 11:00:00 × Remont elewacji oraz dachu wraz z obr??bkami blacharskimi w kompleksie wojskowym przy ul. Jacewskiej 73 w Inowroc??awiuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy