Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/60/IW/14 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2014-09-23 11:42:00
×
2014-09-30 10:30:00
2014-09-30 11:00:00
Odpowiedzi nr 1 na pytania
2014-09-16 13:59:00
Tak
2014-09-30 10:30:00
2014-09-30 11:00:00
Og??oszenie o zmianie og??oszenia
2014-09-16 13:59:00
×
2014-09-30 10:30:00
2014-09-30 11:00:00
SIWZ po modyfikacji nr 1
2014-09-15 09:03:00
×
2014-09-26 10:30:00
2014-09-26 11:00:00
SIWZ
2014-09-15 09:02:00
Tak
2014-09-26 10:30:00
2014-09-26 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/60/IW/142014-09-15
2014-09-30 11:00:00
Tak
DOSTAWA WYPOSA??ENIA I PRZYRZ?D??W DIAGNOSTYCZNO - POMIAROWYCHwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy