Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
23 marzec 2019 rok - sobota
Ogłoszenia do Przetargu P/60/IW/15 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2015-10-09 12:52:00
Tak
2015-10-14 10:30:00
2015-10-14 11:00:00
wyjasnienia tre??ci SIWZ z dnia 09.10.2015
2015-10-09 12:47:00
Tak
2015-10-14 10:30:00
2015-10-14 11:00:00
zmiana tre??ci SIWZ z dnia 09.10.2015 r.
2015-10-06 10:51:00
×
2015-10-07 10:30:00
2015-10-07 11:00:00
zmiana tre??ci siwz z dnia 06.10.2015 r.
2015-10-06 10:49:00
×
2015-10-07 10:30:00
2015-10-07 11:00:00
zmiana tre??ci og??oszenia 06.10.2015 r.
2015-09-25 13:23:00
×
2015-10-07 10:30:00
2015-10-07 11:00:00
SIWZ
2015-09-25 13:22:00
Tak
2015-10-07 10:30:00
2015-10-07 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/60/IW/152015-09-25
2015-10-14 11:00:00
Tak
dostawa i monta?? podtrzymywacza napi?cia du??ej mocy UPS 5kVAwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy