Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
18 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu P/60/IW/17 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2017-10-30 14:33:00
×
2017-11-09 11:00:00
2017-11-09 11:30:00
Odpowiedzi na pytania nr 1
2017-10-27 14:36:00
×
2017-11-09 11:00:00
2017-11-09 11:30:00
SIWZ
2017-10-27 14:34:00
×
2017-11-09 11:00:00
2017-11-09 11:30:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/60/IW/172017-10-272017-11-09 11:30:00 × Dostawa wyposażenia warsztatowego oraz narzędzi do konserwacji, remontów i utrzymania czystościwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy