Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/60/IW/18 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2018-10-10 09:17:00
×
2018-10-18 10:30:00
2018-10-18 11:00:00
opis przedmiotu
2018-10-10 09:16:00
×
2018-10-18 10:30:00
2018-10-18 11:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.
2018-10-10 09:16:00
×
2018-10-18 10:30:00
2018-10-18 11:00:00
SIWZ

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/60/IW/182018-10-102018-10-18 11:00:00 × Dostawa ryb dla garnizonu Toruń i Inowrocławwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy