Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
19 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/61/IW/12 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2012-11-27 11:07:00
×
2012-12-12 09:30:00
2012-12-12 10:00:00
Og??oszenie o zmianie
2012-11-27 11:07:00
×
2012-12-12 09:30:00
2012-12-12 10:00:00
SIWZ po modyfikacji nr 1
2012-11-05 10:21:00
×
2012-12-12 09:30:00
2012-12-12 10:00:00
SIWZ prawid??owy
2012-11-02 09:29:00
×
2012-12-12 09:30:00
2012-12-12 10:00:00
SIWZ
2012-11-02 09:27:00
×
2012-12-12 09:30:00
2012-12-12 10:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/61/IW/122012-11-022012-12-12 10:00:00 × Dostawa pieczywa i wyrob??w cukierniczychwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy