Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
19 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/61/IW/17/A Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2017-12-07 14:30:00
×
2017-12-14 10:30:00
2017-12-14 11:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego wraz z siwz po 1 modyfikacji
2017-12-07 08:44:00
×
2017-12-14 10:30:00
2017-12-14 11:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/61/IW/17/A2017-12-072017-12-14 11:00:00 × USŁUGI I ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE WYNIKAJĄCE Z KODEKSU PRACYwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy