Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
23 marzec 2019 rok - sobota
Ogłoszenia do Przetargu P/61/IW/18 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2018-10-24 14:47:00
×
2018-10-29 10:30:00
2018-10-29 11:00:00
Informacja w zakresie udzielenia wyjaśnienia
2018-10-16 14:47:00
×
2018-10-29 10:30:00
2018-10-29 11:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.
2018-10-16 14:47:00
×
2018-10-29 10:30:00
2018-10-29 11:00:00
specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/61/IW/182018-10-162018-10-29 11:00:00 × Wywóz nieczystości stałych i ciekłychwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy