Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/61/IW/18/A Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2018-11-21 13:36:00
×
2018-11-27 10:30:00
2018-11-27 11:00:00
Wyjaśnienia do pytania nr 3
2018-11-08 14:59:00
×
2018-11-27 10:30:00
2018-11-27 11:00:00
specyfikacja istotnych warunków zamówienia po 2 modyfikacji
2018-11-08 14:58:00
×
2018-11-27 10:30:00
2018-11-27 11:00:00
Wyjaśnienia do pytania nr 2
2018-11-08 14:56:00
×
2018-11-27 10:30:00
2018-11-27 11:00:00
Wyjaśnienia do pytania
2018-11-06 10:11:00
×
2018-11-27 10:30:00
2018-11-27 11:00:00
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-sprostowanie
2018-11-06 09:50:00
×
2018-11-27 10:30:00
2018-11-27 11:00:00
specyfikacja istotnych warunków zamówienia po 1 modyfikacji
2018-11-06 09:49:00
×
2018-11-27 10:30:00
2018-11-27 11:00:00
informacja o zmianie treści SIWZ
2018-10-22 11:58:00
×
2018-11-27 10:30:00
2018-11-27 11:00:00
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2018-10-22 11:16:00
×
2018-11-27 10:30:00
2018-11-27 11:00:00
JEDZ P61A
2018-10-22 11:15:00
×
2018-11-27 10:30:00
2018-11-27 11:00:00
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2018-10-22 11:14:00
×
2018-11-27 10:30:00
2018-11-27 11:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/61/IW/18/A2018-10-222018-11-27 11:00:00 × Wywóz nieczystości stałych i ciekłychwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy