Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
25 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu P/62/IW/15 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2015-10-09 14:35:00
×
2015-10-23 10:30:00
2015-10-23 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.
2015-10-09 14:35:00
×
2015-10-23 10:30:00
2015-10-23 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/62/IW/152015-10-092015-10-23 11:00:00 × ODBI??R, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIENIE ODPAD??W POKONSUMPCYJNYCH KATEGORII III ( KOD ODPADU 20 01 08 - ODPADY KUCHENNE ULEGAJ?CE BIODEGRADACJI)więcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy