Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/63/IW/13 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2013-08-06 14:04:00
×
2013-08-14 09:30:00
2013-08-14 10:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.
2013-08-06 14:04:00
×
2013-08-14 09:30:00
2013-08-14 10:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/63/IW/132013-08-062013-08-14 10:00:00 × Szkolenie stacjonarne, uzupe??niaj?ce i doskonal?ce z j?zyka angielskiego wg wymog??w normy STANAG 6001więcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy