Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
23 marzec 2019 rok - sobota
Ogłoszenia do Przetargu P/63/IW/14 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2014-09-22 11:59:00
×
2014-10-09 10:30:00
2014-10-09 11:00:00
11 posadowienie altany
2014-09-22 11:59:00
×
2014-10-09 10:30:00
2014-10-09 11:00:00
12 wymiary altany
2014-09-22 11:58:00
×
2014-10-09 10:30:00
2014-10-09 11:00:00
10 wymiarowanie
2014-09-22 11:57:00
×
2014-10-09 10:30:00
2014-10-09 11:00:00
8 Projekt lista nasadze??
2014-09-22 11:57:00
×
2014-10-09 10:30:00
2014-10-09 11:00:00
9 Obmiar
2014-09-22 11:56:00
×
2014-10-09 10:30:00
2014-10-09 11:00:00
specyfikacja techniczna
2014-09-22 11:56:00
×
2014-10-09 10:30:00
2014-10-09 11:00:00
przedmiar rob??t
2014-09-22 11:55:00
×
2014-10-09 10:30:00
2014-10-09 11:00:00
SIWZ
2014-09-22 11:55:00
×
2014-10-09 10:30:00
2014-10-09 11:00:00
dokumentacja projektowa
2014-09-22 11:54:00
×
2014-10-09 10:30:00
2014-10-09 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/63/IW/142014-09-222014-10-09 11:00:00 × ZAGOSPODAROWANIE TEREN??W ZIELONYCH NA TERENIE KOMPLEKSU LOTNISKOWEGO W LATKOWIE K/INOWROC?AWIAwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy