Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
18 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu P/63/IW/17 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2017-11-29 10:48:00
×
2017-12-06 10:30:00
2017-12-06 11:00:00
Załączniki 1.1-1.33 do SIWZ
2017-11-29 10:47:00
×
2017-12-06 10:30:00
2017-12-06 11:00:00
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2017-11-29 10:46:00
×
2017-12-06 10:30:00
2017-12-06 11:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/63/IW/172017-11-292017-12-06 11:00:00 × Dostawa mleka i przetworów mleczarskichwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy