Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/64/IW/13 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2013-08-12 14:37:00
×
2013-08-20 10:30:00
2013-08-20 11:00:00
Specyfikacja Istotnych Warunk??w Zam??wienia po modyfikacji nr 2
2013-08-12 14:35:00
Tak
2013-08-20 10:30:00
2013-08-20 11:00:00
Og??oszenie o zmianie og??oszenia 2
2013-08-08 10:38:00
×
2013-08-13 10:30:00
2013-08-13 11:00:00
Odpowiedzi nr 2 na zapytania wykonawc??w
2013-08-06 14:23:00
×
2013-08-13 10:30:00
2013-08-13 11:00:00
SIWZ po modyfikacji nr 1
2013-08-06 14:22:00
×
2013-08-13 10:30:00
2013-08-13 11:00:00
Og??oszenie o zmianie og??oszenia
2013-08-06 14:20:00
Tak
2013-08-13 10:30:00
2013-08-13 11:00:00
Odpowiedzi nr 1 na zapytania wykonawc??w
2013-07-31 10:38:00
×
2013-08-08 11:30:00
2013-08-08 12:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2013-07-31 10:36:00
Tak
2013-08-08 11:30:00
2013-08-08 12:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/64/IW/132013-07-31
2013-08-20 11:00:00
Tak
Wynajem kontener??w socjalnych i biurowychwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy