Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
19 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/64/IW/15 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2015-11-10 11:48:00
×
2015-11-17 10:30:00
2015-11-17 11:00:00
specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia po 3 modyfikacji
2015-11-10 11:47:00
×
2015-11-17 10:30:00
2015-11-17 11:00:00
odpowiedzi nr 3 na pytania wykonawc??w
2015-11-09 15:04:00
×
2015-11-17 10:30:00
2015-11-17 11:00:00
odpowiedzi nr 2 na pytania 2 str
2015-11-09 14:33:00
×
2015-11-17 10:30:00
2015-11-17 11:00:00
sprostowanie og??oszenia o zam??wieniu
2015-11-09 14:30:00
×
2015-11-17 10:30:00
2015-11-17 11:00:00
specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia po 2 modyfikacji
2015-11-09 14:29:00
×
2015-11-17 10:30:00
2015-11-17 11:00:00
odpowiedzi nr 2 na pytania wykonawc??w
2015-11-06 13:45:00
×
2015-11-17 10:30:00
2015-11-17 11:00:00
specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia po 1 modyfikacji
2015-11-06 13:43:00
×
2015-11-17 10:30:00
2015-11-17 11:00:00
odpowiedzi na pytania wykonawc??w
2015-10-28 09:47:00
×
2015-11-17 10:30:00
2015-11-17 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2015-10-23 14:05:00
×
2015-11-17 10:30:00
2015-11-17 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/64/IW/152015-10-232015-11-17 11:00:00 × US?UGI W ZAKRESIE OCHRONY TEREN??W, OBIEKT??W, URZ?DZE?? ORAZ OS??B, MIENIA I PORZ?DKU NA TERENIE CHRONIONYM REALIZOWANE PRZEZ SPECJALISTYCZNE UZBROJONE FORMACJE OCHRONNE (SUFO)więcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy