Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
18 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu P/64/IW/16 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2016-10-24 13:16:00
×
2016-10-31 10:30:00
2016-10-31 11:00:00
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2016-10-24 12:54:00
×
2016-10-31 10:30:00
2016-10-31 11:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PO 1 MODYFIKACJI
2016-10-24 12:51:00
×
2016-10-31 10:30:00
2016-10-31 11:00:00
odpowiedzi na pytania wykonawców NR 1
2016-10-19 11:06:00
×
2016-10-31 10:30:00
2016-10-31 11:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.
2016-10-19 11:06:00
×
2016-10-31 10:30:00
2016-10-31 11:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/64/IW/162016-10-192016-10-31 11:00:00 × Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowaniawięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy