Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
19 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/65/IW/13 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2013-08-22 12:32:00
×
2013-08-28 10:30:00
2013-08-28 11:00:00
Odpowied?? na zapytanie nr 1 do SIWZ
2013-08-13 13:10:00
×
2013-08-28 10:30:00
2013-08-28 11:00:00
Przedmiar rob??t - JAWOR
2013-08-13 13:10:00
×
2013-08-28 10:30:00
2013-08-28 11:00:00
Przedmiar rob??t - SYPKA
2013-08-13 13:09:00
×
2013-08-28 10:30:00
2013-08-28 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2013-08-13 13:08:00
×
2013-08-28 10:30:00
2013-08-28 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/65/IW/132013-08-132013-08-28 11:00:00 × Roboty remontowe strzelnicy szkolnej JAWOR i SYPKA w kompleksie wojskowym - poligon Toru??więcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy