Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
24 marzec 2019 rok - niedziela
Ogłoszenia do Przetargu P/65/IW/16/A Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2016-12-13 13:24:00
×
2016-12-21 10:30:00
2016-12-21 11:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.
2016-12-13 13:24:00
×
2016-12-21 10:30:00
2016-12-21 11:00:00
SIWZ

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/65/IW/16/A2016-12-132016-12-21 11:00:00 × Dostawa mięsa drobiowego i wędlin drobiowychwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy