Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
23 marzec 2019 rok - sobota
Ogłoszenia do Przetargu P/65/Iw/15 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2015-10-23 12:35:00
×
2015-10-26 11:30:00
2015-10-26 12:00:00
odpowiedzi na pytania nr 1
2015-10-19 09:28:00
×
2015-10-26 11:30:00
2015-10-26 12:00:00
SIWZ
2015-10-19 09:26:00
×
2015-10-26 11:30:00
2015-10-26 12:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/65/Iw/152015-10-192015-10-26 12:00:00 × Dostawa kabli pomiarowych do tester??w IFFwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy