Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
19 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/66/IW/14 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2014-11-04 09:02:00
×
2014-12-12 10:30:00
2014-12-12 11:00:00
Formularz cenowy poprawiony
2014-11-03 07:01:00
×
2014-12-12 10:30:00
2014-12-12 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2014-11-03 07:00:00
×
2014-12-12 10:30:00
2014-12-12 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/66/IW/142014-11-032014-12-12 11:00:00 × Dostawa mi?sa czerwonego, t??uszczy zwierz?cych oraz w?dlin z mi?sa czerwonegowięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy