Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
25 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu P/66/Iw/15 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2015-11-13 08:39:00
×
2015-11-23 10:30:00
2015-11-23 11:00:00
Siwz po modyfikacji nr 1
2015-11-10 11:33:00
×
2015-11-23 10:30:00
2015-11-23 11:00:00
SIWZ
2015-11-10 11:32:00
×
2015-11-23 10:30:00
2015-11-23 11:00:00
Og??oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/66/Iw/152015-11-102015-11-23 11:00:00 × Dostawa warzy i owoc??wwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy