Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
25 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu P/67/IW/12 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2012-10-26 10:01:00
×
2012-11-12 00:00:00
2012-11-12 11:00:00
Kosztorys nak??adczy (Przedmiar rob??t)
2012-10-26 10:00:00
×
2012-11-12 00:00:00
2012-11-12 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2012-10-26 09:58:00
×
2012-11-12 00:00:00
2012-11-12 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/67/IW/122012-10-262012-11-12 11:00:00 × Konserwacja urz?dze?? odwadniaj?cych teren lotniska w Inowroc??awiuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy