Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/67/IW/13 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2013-08-20 13:34:00
×
2013-09-09 10:30:00
2013-09-09 11:00:00
Przedmiar rob??t - po??o??enie p??ytek
2013-08-20 13:33:00
×
2013-09-09 10:30:00
2013-09-09 11:00:00
Przedmiar rob??t - wymiana instalacji C.O.
2013-08-20 13:31:00
×
2013-09-09 10:30:00
2013-09-09 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2013-08-20 13:29:00
×
2013-09-09 10:30:00
2013-09-09 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/67/IW/132013-08-202013-09-09 11:00:00 × Wymiana cz???ciowej instalacji c.o. oraz po??o??enie p??ytek gres w budynku nr 3 w kompleksie wojskowym w Toruniu ul. Sobieskiego 28-30więcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy