Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
25 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu P/67/IW/18 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2018-10-23 10:31:00
×
2018-11-05 10:00:00
2018-11-05 10:30:00
Kosztorys nakładczy
2018-10-23 10:31:00
×
2018-11-05 10:00:00
2018-11-05 10:30:00
STWiORB
2018-10-23 10:30:00
×
2018-11-05 10:00:00
2018-11-05 10:30:00
SIWZ
2018-10-23 10:25:00
×
2018-11-05 10:00:00
2018-11-05 10:30:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/67/IW/182018-10-232018-11-05 10:30:00 × Remont budynku magazynowego nr 29 w Łojewiewięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy