Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/68/IW/12 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2012-11-19 12:56:00
×
2012-11-21 10:30:00
2012-11-21 11:00:00
Wyja??nienie nr 1 do SIWZ
2012-11-06 11:12:00
×
2012-11-21 10:30:00
2012-11-21 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2012-11-06 11:12:00
×
2012-11-21 10:30:00
2012-11-21 11:00:00
Przedmiar rob??t + kosztorys nak??adczy
2012-11-06 11:07:00
×
2012-11-21 10:30:00
2012-11-21 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/68/IW/122012-11-062012-11-21 11:00:00 × Remont budynku nr 97 w Toruniu ul. Ok??lna 37, kompleks 2069więcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy