Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/69/IW/15 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2015-10-23 12:34:00
×
2015-10-26 12:00:00
2015-10-26 12:30:00
odpowiedzi na pytania nr 3
2015-10-21 10:41:00
Tak
2015-10-26 12:00:00
2015-10-26 12:30:00
Og??oszenie o zmianie og??oszenia nr 2
2015-10-21 10:41:00
Tak
2015-10-26 12:00:00
2015-10-26 12:30:00
SIWZ po modyfikacji nr 1
2015-10-20 14:23:00
×
2015-10-22 10:30:00
2015-10-22 11:00:00
odpowiedzi nr 2 na pytania
2015-10-19 13:12:00
×
2015-10-22 10:30:00
2015-10-22 11:00:00
Og??oszenie o zmianie og??oszenia
2015-10-19 13:12:00
×
2015-10-22 10:30:00
2015-10-22 11:00:00
Odpowiedzi na pytania nr 1
2015-10-14 12:18:00
Tak
2015-10-22 10:30:00
2015-10-22 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.
2015-10-14 12:18:00
×
2015-10-22 10:30:00
2015-10-22 11:00:00
SIWZ

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/69/IW/152015-10-14
2015-10-26 12:30:00
Tak
Dostawa wyposa??enia warsztatowego s??u??by czo??gowo-samochodowejwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy