Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
21 marzec 2019 rok - czwartek
Ogłoszenia do Przetargu P/71/IW/12 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2012-11-21 13:54:00
×
2012-11-26 11:30:00
2012-11-26 12:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zamowienia po 1 modyfikacji
2012-11-21 13:51:00
×
2012-11-26 11:30:00
2012-11-26 12:00:00
Odpowiedzi na pytania nr 1
2012-11-16 11:22:00
×
2012-11-26 11:30:00
2012-11-26 12:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2012-11-16 11:21:00
×
2012-11-26 11:30:00
2012-11-26 12:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/71/IW/122012-11-162012-11-26 12:00:00 × Dostawa urz?dzenia rolkowego do do badania pojazd??w o dopuszczalnej masie ca??kowitej do i powy??ej 3,5 twięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy