Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
19 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/71/IW/15 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2015-11-13 13:52:00
×
2015-11-16 11:30:00
2015-11-16 12:00:00
modyfikacja siwz z dnia 13.11.2015
2015-11-13 13:44:00
×
2015-11-16 11:30:00
2015-11-16 12:00:00
wyja??nienia tre??ci SIWZ nr 2 z dnia 13.11.2015 r.
2015-11-13 07:57:00
×
2015-11-16 11:30:00
2015-11-16 12:00:00
wyja??nienia tre??ci SIWZ z dnia 13.11.2015 r.
2015-11-06 13:28:00
×
2015-11-16 11:30:00
2015-11-16 12:00:00
SIWZ
2015-11-06 13:24:00
×
2015-11-16 11:30:00
2015-11-16 12:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/71/IW/152015-11-062015-11-16 12:00:00 × Dostawa wyposa??enia warsztatowego s??u??by uzbrojenia i elektroniki więcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy