Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
19 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/71/IW/16 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2016-11-30 13:45:00
×
2016-12-14 10:30:00
2016-12-14 11:00:00
siwz po modyfikacji nr 1
2016-11-30 13:45:00
×
2016-12-14 10:30:00
2016-12-14 11:00:00
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2016-11-30 13:44:00
×
2016-12-14 10:30:00
2016-12-14 11:00:00
odpowiedzi na pytania wykonawcy
2016-11-09 13:46:00
×
2016-12-14 10:30:00
2016-12-14 11:00:00
załączniki nr 1.1-1.31 do siwz
2016-11-09 13:46:00
×
2016-12-14 10:30:00
2016-12-14 11:00:00
załączniki nr 1.1-1.31 do siwz
2016-11-09 13:44:00
×
2016-12-14 10:30:00
2016-12-14 11:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
2016-11-09 13:43:00
×
2016-12-14 10:30:00
2016-12-14 11:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/71/IW/162016-11-092016-12-14 11:00:00 × Dostawa mleka i przetworów mleczarskichwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy