Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
24 marzec 2019 rok - niedziela
Ogłoszenia do Przetargu P/74/IW16 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2016-11-07 14:10:00
×
2016-11-21 10:30:00
2016-11-21 11:00:00
część nr 2 przedmiar
2016-11-07 14:10:00
×
2016-11-21 10:30:00
2016-11-21 11:00:00
część nr 3 przedmiar
2016-11-07 14:10:00
×
2016-11-21 10:30:00
2016-11-21 11:00:00
część nr 4 przedmiar
2016-11-07 14:09:00
×
2016-11-21 10:30:00
2016-11-21 11:00:00
SIWZ
2016-11-07 14:09:00
×
2016-11-21 10:30:00
2016-11-21 11:00:00
część nr 1 przedmiar
2016-11-07 14:07:00
×
2016-11-21 10:30:00
2016-11-21 11:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/74/IW162016-11-072016-11-21 11:00:00 × Usługa polegająca na dostawie, montażu i uruchomieniu systemów sygnalizacji włamania i napadu, systemu kontroli dostępu, telewizyjnego systemu nadzoru oraz systemów sygnalizacji pożaru w podległych gospodarczo 12 WOG instywięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy