Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
19 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/75/IW/13 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2013-10-08 08:15:00
×
2013-10-24 10:30:00
2013-10-24 11:00:00
informacja o udzieleniu odpowiedzi nr 1
2013-09-16 09:12:00
×
2013-10-24 10:30:00
2013-10-24 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2013-09-12 14:44:00
×
2013-10-24 10:30:00
2013-10-24 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/75/IW/132013-09-122013-10-24 11:00:00 × Wyw??z nieczysto??ci sta??ych i ciek??ychwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy