Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
19 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/76/IW/12 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2012-12-19 10:57:00
×
2013-01-04 10:30:00
2013-01-04 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.
2012-12-19 10:57:00
×
2013-01-04 10:30:00
2013-01-04 11:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK??W ZAM??WIENIA

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/76/IW/122012-12-192013-01-04 11:00:00 × Odbi??r, transport i utylizacja odpad??w pokonsumpcyjnych kategorii III (odpady kuchenne ulegaj?ce biodegradacji).więcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy