Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
18 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu P/76/IW/15 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2015-11-24 14:21:00
×
2015-12-03 10:30:00
2015-12-03 11:00:00
za???czniki nr 1.1-1.14 do siwz
2015-11-24 14:09:00
×
2015-12-03 10:30:00
2015-12-03 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2015-11-24 14:08:00
×
2015-12-03 10:30:00
2015-12-03 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/76/IW/152015-11-242015-12-03 11:00:00 × dostawa rybwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy