Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
18 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu P/81/IW/13 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2013-10-02 07:55:00
×
2013-10-18 10:30:00
2013-10-18 11:00:00
Przedmiar rob??t - roboty elektryczne
2013-10-02 07:54:00
×
2013-10-18 10:30:00
2013-10-18 11:00:00
Przedmiar rob??t - roboty sanitarne
2013-10-02 07:53:00
×
2013-10-18 10:30:00
2013-10-18 11:00:00
Przedmiar rob??t - roboty og??lnobudowlane
2013-10-02 07:52:00
×
2013-10-18 10:30:00
2013-10-18 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2013-10-02 07:51:00
×
2013-10-18 10:30:00
2013-10-18 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/81/IW/132013-10-022013-10-18 11:00:00 × Remont budynku plebanii (bud. nr 4) wraz z wewn?trzn? instalacj? sanitarn? i elektryczn? na terenie kompleksu wojskowego w Inowroc??awiuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy