Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
19 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/83/IW/13 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2014-01-23 09:46:00
×
2014-01-30 10:30:00
2014-01-30 11:00:00
Informacja o zmianie tre??ci SIWZ (dot. projektu umowy)
2014-01-22 10:05:00
×
2014-01-30 10:30:00
2014-01-30 11:00:00
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ
2014-01-22 10:05:00
×
2014-01-30 10:30:00
2014-01-30 11:00:00
Specyfikacja Istotnych Warunk??w Zam??wienia po modyfikacji nr 4
2014-01-20 10:23:00
×
2014-01-30 10:30:00
2014-01-30 11:00:00
Og??oszenie o zmianie og??oszenia 3
2014-01-20 10:21:00
Tak
2014-01-30 10:30:00
2014-01-30 11:00:00
Informacja o zmianie terminu sk??adania i otwarcia ofert
2014-01-03 14:18:00
×
2014-01-23 10:30:00
2014-01-23 11:00:00
Og??oszenie o zmianie og??oszenia 2
2014-01-03 14:18:00
×
2014-01-23 10:30:00
2014-01-23 11:00:00
Specyfikacja Istotnych Warunk??w Zam??wienia po modyfikacji nr 3
2014-01-03 14:17:00
Tak
2014-01-23 10:30:00
2014-01-23 11:00:00
Informacja o modyfikacji og??oszenia o zam??wieniu oraz SIWZ
2013-12-18 08:55:00
×
2014-01-17 10:30:00
2014-01-17 11:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK??W ZAM??WIENIA PO MODYFIKACJI nr 2
2013-12-18 08:54:00
×
2014-01-17 10:30:00
2014-01-17 11:00:00
Odpowiedzi nr 1 na zapytania wykonawc??w
2013-12-18 08:53:00
×
2014-01-17 10:30:00
2014-01-17 11:00:00
Odpowiedzi nr 1 na zapytania wykonawc??w
2013-12-12 14:14:00
×
2014-01-17 10:30:00
2014-01-17 11:00:00
specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia po 1 modyfikacji
2013-12-12 14:12:00
Tak
2014-01-17 10:30:00
2014-01-17 11:00:00
og??oszenie o zmianie og??oszenia
2013-12-12 14:12:00
×
2014-01-17 10:30:00
2014-01-17 11:00:00
Zmiana terminu sk??adania ofert
2013-11-29 10:27:00
×
2014-01-03 11:00:00
2014-01-03 11:30:00
odwo??anie do prezesa kio
2013-11-20 08:19:00
×
2014-01-03 11:00:00
2014-01-03 11:30:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2013-11-18 13:20:00
Tak
2014-01-03 11:00:00
2014-01-03 11:30:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/83/IW/132013-11-18
2014-01-30 11:00:00
Tak
Us??uga kompleksowego utrzymania czysto??ci w obiektach kubaturowych na terenie kompleks??w wojskowych w miejscowo??ciach Toru??, Inowroc??aw, Ciechocinek, W??oc??awek.więcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy