Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
19 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/85/IW/13 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2013-10-08 11:58:00
×
2013-10-23 10:30:00
2013-10-23 11:00:00
Przedmiar rob??t - cz???? III - bud. 118 ul. Ok??lna 37
2013-10-08 11:57:00
×
2013-10-23 10:30:00
2013-10-23 11:00:00
Przedmiar rob??t - cz???? II - bud. 9 ul. Ok??lna 37
2013-10-08 11:56:00
×
2013-10-23 10:30:00
2013-10-23 11:00:00
Przedmiar rob??t - cz???? I - bud. 9 ul. Sobieskiego 36
2013-10-08 11:55:00
×
2013-10-23 10:30:00
2013-10-23 11:00:00
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob??t
2013-10-08 11:54:00
×
2013-10-23 10:30:00
2013-10-23 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2013-10-08 11:52:00
×
2013-10-23 10:30:00
2013-10-23 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/85/IW/132013-10-082013-10-23 11:00:00 × Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku nr 9 w kompleksie wojskowym przy ul. Sobieskiego 36 oraz w budynkach nr 9 i nr 118 w kompleksie wojskowym przy ul. Ok??lnej 37 w Toruniuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy