Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
24 marzec 2019 rok - niedziela
Ogłoszenia do Przetargu P/90/IW/13 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2013-11-18 12:10:00
×
2013-12-03 10:30:00
2013-12-03 11:00:00
Odpowied?? na zapytanie do SIWZ
2013-11-18 12:10:00
×
2013-12-03 10:30:00
2013-12-03 11:00:00
Specyfikacja Istotnych Warunk??w Zam??wienia po modyfikacji nr 1
2013-10-23 09:58:00
×
2013-12-03 10:30:00
2013-12-03 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2013-10-21 12:26:00
×
2013-12-03 10:30:00
2013-12-03 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/90/IW/132013-10-212013-12-03 11:00:00 × Dostawa mleka i przetwor??w mleczarskichwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy