Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/95/IW/13 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2014-02-04 07:56:00
×
2013-11-26 11:30:00
2013-11-26 12:00:00
og??oszenie o udzieleniu zam??wienia
2013-10-18 10:00:00
×
2013-11-26 11:30:00
2013-11-26 12:00:00
Za???cznik nr 1 do siwz Szczeg????owy opis przedmiotu zam??wienia- Ryby
2013-10-18 09:59:00
×
2013-11-26 11:30:00
2013-11-26 12:00:00
Za???cznik nr 1 do siwz Szczeg????owy opis przedmiotu zam??wienia-Mi?so czerwone, w?dliny z mi?sa czerwonego, t??uszcze zwierz?ce.
2013-10-18 09:58:00
×
2013-11-26 11:30:00
2013-11-26 12:00:00
Za???cznik nr 1 do siwz Szczeg????owy opis przedmiotu zam??wienia-dr??b i w?dliny drobiowe
2013-10-18 09:52:00
×
2013-11-26 11:30:00
2013-11-26 12:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK??W ZAM??WIENIA
2013-10-16 14:43:00
×
2013-11-26 11:30:00
2013-11-26 12:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/95/IW/132013-10-162013-11-26 12:00:00 × ZAKUP I DOSTAWA DROBIU, W?DLIN DROBIOWYCH, MI?SA CZERWONEGO, W?DLIN Z MI?SA CZERWONEGO, T?USZCZ??W ZWIERZ?CYCH ORAZ RYBwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy