Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/96/IW/13 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2013-10-17 13:50:00
×
2013-10-22 10:30:00
2013-10-22 11:00:00
Specyfikacja Istotnych Warunk??w Zam??wienia po modyfikacji nr 2
2013-10-17 13:49:00
×
2013-10-22 10:30:00
2013-10-22 11:00:00
Odpowied?? nr 2 na zapytanie do SIWZ
2013-10-16 09:54:00
×
2013-10-22 10:30:00
2013-10-22 11:00:00
specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia po modyfikacji nr 1
2013-10-16 09:52:00
×
2013-10-22 10:30:00
2013-10-22 11:00:00
odpowied?? nr 1 na pytanie
2013-10-11 12:53:00
×
2013-10-22 10:30:00
2013-10-22 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.
2013-10-11 12:53:00
×
2013-10-22 10:30:00
2013-10-22 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/96/IW/132013-10-112013-10-22 11:00:00 × Dostawa akumulator??w, sprz?tu informatycznego oraz sprz?tu topograficznegowięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy